Wiedza, edukacja i nauka wrażliwości na naturę i przyrodę

Tak można w skrócie scharakteryzować założenia Śląskiego Ogrodu Botanicznego, znajdującego się w Mikołowie. Ogród ten został założony wprawdzie dopiero dziesięć lat temu, ale jego szybki i ambitny rozwój plasuje go pośród najlepszych placówek edukacyjnych tego typu. Ogród położony jest na 78 hektarach w dolinie Promna, Jamna i Jasienica, w otoczeniu starych kamieniołomów i drzewostanów Fiołkowej Góry. Utworzono tu kilka siedlisk dla odpowiednich gatunków roślin, znajdują się tu tereny porośnięte przez rośliny zielarskie i ozdobne, wrzosowate, wodne i szuwarowe. Założeniem ogrodu jest ochrona gatunków roślin, które występują na terenach ziem śląskich. W bardzo ciekawych warunkach przyrodniczych odbywają się tu lekcje praktyczne, warsztaty dla uczniów wszystkich szkół, spotkania pracowników naukowych, prelekcje, wykłady. Prowadzi się tu również badania z zakresu biotechnologii i genetyki. Bardzo ciekawą inicjatywą ogrodu jest świętowanie obchodów światowych dni wpisanych do ekologicznego kalendarza, wspólnych dla całego świata. Można tu m.inn. świętować Dzień Ziemi, Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Zwierząt, Światowy Dzień Drzewa. Obchody każdego dnia trwają kilka dni, w czasie których organizowane są seminaria, wystawy, spotkania, prezentacje. Uczestnicy spotkań mogą wziąć udział w różnych konkursach, kiermaszach. Kto odwiedzi ten bardzo nowoczesny ogród botaniczny, z pewnością nie będzie się tu nudził.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Z zawodu lekarz medycyny. Po godzinach zajmuję się uprawianiem własnego ogrodu. Dzielę się tutaj moją pasją 🙂

error: Content is protected !!