Śląski Ogród Botaniczny

W Mikołowie, jednym ze śląskich miasteczek, znajduje się Śląski Ogród Botaniczny. Ogród ten jest organizacją, która ma pod swoim patronatem kilka instytucji i wydarzeń związanych z ogrodami. Jest to nowo powstały ogród, który został utworzony w maju 2003 roku jako Związek Stowarzyszeń. Jednak już od 1996 roku trwały działania mające na celu możliwość utworzenia takiego ogrodu. Ogród ten zajmuje się między innymi Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie, a także organizacją wszelkich imprez związanych z ogrodnictwem, botaniką i świętami ekologicznymi. Misją Ogrodu Botanicznego w Mikołowie jest stworzenie takiej przestrzeni, która będzie chroniła różnorodność biologiczną znajdującą się na terenach regionu śląskiego, a także wszelkich dóbr biologicznych związanych ze strefą klimatu umiarkowanego. Śląski Ogród Botaniczny prezentuje kolekcję roślin, dzięki którym zwiedzający mają możliwość poznania gatunków chronionych roślin. Ogród ten zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych związanych z botaniką. Wyniki swoich badań pracownicy Ogrodu Śląskiego przekazują mieszkańcom Śląska w celu zaangażowania ich w ochronę przyrody. Pracownicy związani z Ogrodem Śląskim prowadzą prelekcje w szkołach. Prelekcje te dotyczą przyrody i ochrony środowiska. Mają też na celu przekazanie uczniom wiedzy z zakresu ekologii, biologii i uprawy roślin. Ogród Śląski ma też swój udział w kształtowaniu ekologicznych postaw mieszkańców Śląska.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Z zawodu lekarz medycyny. Po godzinach zajmuję się uprawianiem własnego ogrodu. Dzielę się tutaj moją pasją 🙂

error: Content is protected !!