Śląski Ogród Botaniczny

Najmłodszym w Polsce ogrodem botanicznym jest założony w 2002 roku Śląski Ogród Botaniczny. Głównym celem Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest ochrona ginących gatunków roślin z terenu województwa Śląskiego. Śląski Ogród Botaniczny znajduje się w Mikołowie, zajmuje powierzchnię 80 ha. Zgromadzone zostały w nim kolekcje roślin zielarskich i ozdobnych, rośliny wrzosowate, szuwarowe i wodne, siedliskowe. Znajduje się w nim również kolekcja dendrologiczna. Na obszarze ogrodu można obejrzeć kolekcję zachowawczą irysów. Zgromadzono w niej ponad 30 odmian irysów. Ponad 2 ha zajmuje w Śląskim Ogrodzie Botanicznym kolekcja sadownicza, w której zostały zgromadzone tradycyjne odmiany polskich drzew owocowych. Kolekcja ta została podzielona na 2 sady, w których rosną między innymi jabłonie, wiśnie, grusze i śliwki. Od 2007 roku na terenie ogrodu znajduje się także kolekcja roślin energetycznych. W skład kolekcji wchodzą między innymi: słonecznik bulwiasty, proso rózgowe, róża bezkolcowa, perukowiec peruwiański. Kolekcję dendrologiczną założono w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w 2008 roku. W kolekcji tej znajdują się między innymi magnolie i różaneczniki. W sumie kolekcja dendrologiczna liczy 70 gatunków. W Śląskim Ogrodzie Botanicznym zobaczyć można również 34 odmiany wrzośców, wrzosów oraz Hebe sp. Jak widać mimo stosunkowo młodego wieku Śląski Ogród Botaniczny zachwyca wielością roślin, które tutaj zgromadzono. Z pewnością warto to miejsce odwiedzić.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Z zawodu lekarz medycyny. Po godzinach zajmuję się uprawianiem własnego ogrodu. Dzielę się tutaj moją pasją 🙂

error: Content is protected !!