Śląsk, region przemysłowy, a zarazem tak zielony

Wielu z nas myśli, że Śląsk to region przemysłowy, nieprzyjazny jego mieszkańcom. Zresztą od lat media właśnie w ten sposób przedstawiały te tereny społeczeństwu. Najwyższy czas, aby pokazać wszystkim, że Śląsk to nie tylko kopalnie, ale także enklawy, gdzie dominuje zieleń, gdzie stoją pomniki przyrody, gdzie skaczą wiewiórki, a ludzie mają możliwość rekreacji na naprawdę świeżym powietrzu. Na terenach Śląska jest wiele miejsc, gdzie są znakomite warunki do odpoczynku. Znajdziemy tu ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, wiele wspaniałych parków krajobrazowo – przyrodniczych z okazami przyrody takimi, jakimi nie znajdziemy gdzie indziej. Tuz przy drodze A4, bardzo ruchliwej, jest Las Murckowski, który jest lasem mieszanym, rezerwatem, utworzonym w celach dydaktycznych, naukowych i rekreacyjnych. Posiada wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe, rośnie tu wiele roślin będących pod ochroną. Z ciekawostek – możemy tu znaleźć gigantycznych rozmiarów chronionego grzyba – flagowca olbrzymiego. W rezerwacie Ochojec znajdziemy wiele gatunków roślin górskich, będących pod ochroną. Zespół Szopienice – Borki obejmuje kompleks stawów powstałych na terenach byłej piaskowni, w których żyje obecnie wiele gatunków ryb, a ich brzegi są schronieniem dla wielu chronionych gatunków ptaków. Obszar zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Źródła Kłodnicy, to także teren, na którym możemy zobaczyć chronione gatunki roślin, ptaków, płazów. Wokół tych wszystkich miejsc, mieszkańcy uprawiają ogródki działkowe, chroniąc te tereny, dbając o zachowanie wspaniałej przyrody dla kolejnych pokoleń.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Z zawodu lekarz medycyny. Po godzinach zajmuję się uprawianiem własnego ogrodu. Dzielę się tutaj moją pasją 🙂

error: Content is protected !!