zbiorniki na paliwo
Motoryzacja

W jaki sposób sprawdzić szczelność zbiornika?

Chociaż zbiorniki na paliwo są przede wszystkim wykorzystywane w różnych działach gospodarki – w rolnictwie czy przemyśle, równie często produkty o mniejszej pojemności są użytkowane przez indywidualnych klientów. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku należy pamiętać o bezpiecznym magazynowaniu paliwa. Nieszczelne zbiorniki narażają zdrowie ich użytkowników, a także wpływają na jakość środowiska naturalnego. W jaki sposób sprawdzić szczelność zbiornika? Co zrobić żeby uniknąć awarii?

W jaki sposób sprawdzić szczelność zbiornika?

Choć zakup nowego zbiornika na paliwo od producenta jest gwarancją bezpieczeństwa, to produkty eksploatowane przez dłuższy okres czasu powinny być systematycznie poddawane kontroli stanu technicznego, aby nie doszło do ewentualnej awarii.

Jakie kroki należy podjąć żeby sprawdzić szczelność zbiornika?

1. W pierwszej kolejności należy dokładnie go opróżnić, a następnie opłukać i wyczyścić ze wszelkich zabrudzeń i nalotów korozji.

2. Zależnie od zastosowanego sposobu lokalizowania nieszczelności, na dalszym etapie możliwie jest użycie specjalnych rurek bądź pomp, a także wykonanie rozpoznania wód gruntowych otaczających zbiornik.

Metody sprawdzania szczelności zbiornika

Sprawdzanie szczelności zbiornika na paliwo jest zaleceniem obowiązkowym, z rozporządzenia Ministra Gospodarki, prowadzonym przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Próby szczelności wykonuje się za pomocą wielu metod. Oto kilka z nich:

  • technika płaszczowa, podczas której stosuje się urządzenie złożone z płaszcza, dozownika cieczy oraz detektora promieniowania, po to by skontrolować stan dna zbiornika,
  • metoda wykrywająca nieszczelności – ciśnieniowa, próżniowa oraz ciśnieniowo-próżniowa,
  • metody chemiczne,
  • technika polegająca na pomiarze szczelności dzięki obserwowaniu spadku ciśnienia bądź podciśnienia,
  • metoda związana z wykorzystaniem ultradźwięków,
  • technika membranowa, do której przeprowadzenia stosuje się m.in. okrągłą membranę oraz promieniowanie gamma.

Warto pamiętać o tym, że przeprowadzane działania będą się różnić w zależności od rodzaju zbiorników. Inne metody wykorzystuje się w przypadku zbiorników naziemnych, a inne, gdy sprawdza się szczelność zbiorników podziemnych.

Co zrobić żeby jak najszybciej wykryć awarię zbiornika?

Bezpieczeństwo eksploatowanych zbiorników przeznaczonych do magazynowania paliwa w ogromnej mierze zależy od samej jakości tychże produktów. Nieważne czy użytkujemy zbiornik na paliwo 2500 l czy o zdecydowanie większej pojemności, musi być on wyprodukowany w oparciu o normy, po to by zachował trwałość przez długie lata.

Równie istotnym czynnikiem jest rodzaj materiału, z którego został wyprodukowany zbiornik. Polietylen chroni przed:

  • powstawaniem uszkodzeń  mechanicznych,
  • wysoką temperaturą,
  • działaniem promieni UV.

Ponadto, produkty wysokiej klasy są wyposażone w dodatkowe systemy, dzięki którym możliwe jest wykrycie awarii, takie jak czujnik poziomu paliwa czy wykrywający przecieki.