Motoryzacja

Kurs ADR początkowy – co warto wiedzieć o szkoleniu?

Obowiązująca w Polsce od 1975 roku umowa ADR dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Dokument reguluje wszystkie wymogi związane z transportem ładunków sklasyfikowanych, jako zagrażające życiu, z wyposażeniem pojazdów czy członkami pojazdów. Wedle tej międzynarodowej konwencji, tylko kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje (ukończone specjalne szkolenie), mogą przewozić materiały promieniotwórcze, wybuchowe bądź palne. Jednym z kursów oferowanych przez firmy, […]